Rezervacije

Rezervacije preko weba za tekući dan primaju se do 15:00 sati.
Rezervacije za srpanj i kolovoz se primaju samo 24 sata unaprijed.

Virtualna šetnja

Restoran Foša
Kralja Dmitra Zvonimira 2
23000 Zadar
Hrvatska
email: info@fosa.hr
tel/fax +385 23 314 421
JADERA ZADAR D.O.O.
Vlahe Paljetka 2
23000 Zadar
Hrvatska
OIB 73288860824
email: jadera@jadera.org
tel/fax: +385 23 314 926
+385 23 212 515